Chính sách miễn phí ship

Xem thêm

- CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

                    TRỊ GIÁ HÓA ĐƠN                                 PHÍ SHIP 
    0 - 150,000  vnđ                          19.000 vnđ
                 150.00 - 200.000 vnđ                    15.000 vnđ
                             200.00 - 500.000 vnđ                                   10.000 vnđ 
                                                > 500.000 vnđ                                             0000 vnđ