Chính sách miễn phí ship

Xem thêm

- CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

                                 HÓA ĐƠN                   PHÍ SHIP 
                              0 - 149,000  vnđ                             29.000 vnđ
                        149.000 - 199.000 vnđ          25.000 vnđ 
                        200.000 - 299,000  vnđ                             19.000 vnđ
                          300.000 - 499.000 vnđ          15.000 vnđ 
                                 > 499.000 vnđ             Free ship